Parametric high-precision Grade Plane
Parametrisk medelmarknivå
Beräkna medelmarknivån enkelt och exakt med Grasshopper.
2021-08-19. English further down.
Är du också trött på att beräkna medelmarknivån? Trots våra snofsiga BIM-mjukvaror är det en uppgift som kräver irriterande mycket manuellt arbete. Gör det parametriskt med mitt grasshopper-skript istället.
Den gamla goa fyra hörn-metoden duger för enkla husformer och flacka tomter. För mer komplexa fall finns formeln Medelmarknivån = Högsta punkt - (Σ fasadytor ÷ Σ fasadlängder). Men det är ju en rekursiv formel! I alla fall då byggnadens höjd avgörs av medelmarknivån. Som det så ofta är med exempelvis attefallshus. Vid minsta designiteration som förändrar antingen fasadytor, fasadlängder eller markförhållanden så måste allt räknas om. Istället skrev jag den här algoritmen:
Algoritm
1. Define topography and building.
2. Extract intersection boundary.
3. Construct evaluation points.
4. Set computation accuracy.
5. Compute average Z value for evaluation points.
6. Construct new points from average Z value.
7. Generate Grade Plane from new points.
Den här algoritmen är betydligt mer tacksam att använda. I illustrationen intill visas algoritmen in action i Grasshopper. Håll till godo!
/Johan

Parametrically computed Grade Plane
Let's not calculate Grade Planes like animals.
A common task among architects is to calculate the Grade Plane of a plot. This is important as the grade plane often serves as a limiter for the building height. However, the existing formulas for calculating grade planes were defined before the invention of parametric tools. I defined a new algorithm and implemented it in Grasshopper, as shown in the video.
Please note that the script has been developed for a Swedish context with the Swedish definition of Grade Plane.